EDIH Twister Česko a Sasko – 21. 9. 2023

Česko-německé setkání šesti EDIH z české a německé strany a dalších zájemců o tematiku podpory digitální transformace podnikání. Získáte novinky k tematice podpory digitálních inovací v podnikání, nové impulsy ke spolupráci, užitečné kontakty i kontextové informace k tematice podpory digitální transformace v celoevropském pojetí.

28 Aug 2023

No description

Česko-německá informační, kontaktní a networkingová akce s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu digitální transformace malých a středních firem v česko-německém příhraničí.

🗓️ 21. září 2023, Inovační centrum Ústeckého kraje, Velká Hradební 2800, Ústí nad Labem

  • Hlavními pracovními jazyky akce jsou čeština a němčina se vzájemným simultánním tlumočením.

  • Hlavním organizátorem je Cybersecurity Innovation Hub, spoluorganizátory na české straně jsou EDIH ČVUT z Prahy a EDIH NEB z Liberce. Naším místním spoluorganizátorem je Inovační centrum Ústeckého kraje.

  • Z německé strany do Ústí nad Labem zavítají EDIH Saxony se sídlem v Lipsku, EDIH pro_digital z Wildau u Berlína a EDIH BMH z Weimaru.

PODROBNÝ PROGRAM A REGISTRACE


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info