BRNO INDUSTRY 4.0: odolnost, udržitelnost, kyberbezpečnost

  • Letošní ročník BRNO INDUSTRY 4.0. se zaměřil na klíčová témata související s budoucností firem. 
  • Osmý ročník konference uvítal 20. února v hotelu International Brno přes 220 účastníků.
  • Pro organizaci konference spojila síly Regionální hospodářská komora Brno s INDUSTRY CLUSTERem 4.0 a CyberSecurityHubcz.

20. 2. 2024

Bez popisku
Bez popisku

Kromě účasti na 14 přednáškách a panelové diskusi mohli účastníci obdivovat exponáty ve výstavní zóně, například vyzkoušet si na vlastní oči rozšířenou realitu (Axians Czech Republic s.r.o., AXIOM TECH s.r.o.), obdivovat zručnost robotů (EPRIN spol. s r.o., Universal Robots) a uchopovačů (B + R automatizace, spol. s r.o.) i osahat si výtisky z 3D tiskáren (MCAE Systems, s.r.o.), ale také vidět, co dokáží sofistikované informační systémy (Asseco Solutions, a.s./Helios, Compas automatizace, spol. s r.o., InfoConsulting Czech s.r.o., Minerva Česká republika, a.s., NTT DATA Business Solutions a.s.). Potkávání lidí z oboru bylo další devizou akce, účastníci realizovali 120 plánovaných schůzek a věnovali se i neformálnímu networkingu.

Konferenci spolu s Tomášem Kubalou, místopředsedou představenstva RHK Brno a předsedou IC 4.0, zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník, který firmám nabídl pomocnou ruku při lobování jak směrem k představitelům kraje, vlády, tak i institucím EU.

Bez popisku
Bez popisku

Digitalizace, odolnost, udržitelnost a kyberbezpečnost se jako červená linka táhly přednáškami po celý den. Digitalizační proces i kybernetická bezpečnost mají stejné úzké místo, a tím jsou lidé a jejich znalosti. Filip Plevač (nezávislý konzultant digitalizace) ve se své přednášce zaměřil na to, jak zaměstnance v jedné firmě postupně dostal na digitalizační vlnu. Pro úspěšné provedení digitalizačního procesu je totiž nezbytné změnit myšlení lidí.

Změna myšlení je také předpokladem pro udržitelnost, Cyril Klepek (CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.) zopakoval principy cirkulární ekonomiky a předvedl fungující koncept cirkulárního tržiště Cyrklu: odpad z jedné společnosti může být využitelný v jiné společnosti. Jan Denemark (FLOWBOX s.r.o.) poznamenal, že pro řízení spotřeby energie je prvním krokem její měření a že už jenom tím, že se začne měřit, tak se zaměstnanci začnou chovat spořivě. V přednášce Tomáše Prchala (B + R automatizace, spol. s r.o.) mimo jiné zaznělo, že chytrým sestavením skladu uspořili zastavěnou plochu a že energii z automatických regálových zakladačů rekuperují. Jak digitální dvojče urychlí plánování výroby demonstroval na konkrétním příkladu Jan Němec (AXIOM TECH s.r.o.). Inovativní metodu, jak se dá robot naprogramovat bez znalosti programovacího jazyka předvedl Ladislav Dvořák (RoboTwin s.r.o.).

Bez popisku
Bez popisku

Reálné letošní kyberútoky popsal Tomáš Suchan (NT Automation s.r.o.) a poukázal tím na fakt, že nejslabším článkem v kybernetické bezpečnosti je opět člověk. Svou přednášku sice pojal s humorem i nadsázkou, ale účastníci odcházeli s vědomím, že kybernetická bezpečnost si zaslouží pozornost dříve, než přijde ten první útok.

Konference byla realizována za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Národní plán obnovy).

Bez popisku
Bez popisku

Autorka tiskové zprávy: Lenka Votavová (Regionální hospodářská komora Brno a INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s.) 

Fotografie: Majda Slámová

Fotogalerie Záznam konference


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info