Výměna zkušeností i komentované prohlídky. To byl česko-rakouský EDIH Twister

  • Zástupci českých a rakouských Evropských center pro digitální inovace (tzv. EDIHů) sdíleli své zkušenosti. 
  • Prezentovány byly služby jednotlivých hubů i konkrétní příklady z úspěšných realizací.
  • Prezentace i diskuzní bloky zodpověděly, jaké příležitosti mohou centra nabídnout firmám i veřejným organizacím.
  • Nechyběly ani komentované prohlídky. 

20. 3. 2024

Bez popisku
Bez popisku

Přeshraniční konferenci hostil ve středu 20. března brněnský CyberCampusCZ. Na již pátý EDIH Twister pozvali hlavní organizátoři CzechInno a CyberSecurityHubCZ zástupce českých a rakouských Evropských center pro digitální inovace (tzv. EDIH), i veřejnost se zájmem o digitalizaci. Prezentace i diskuzní bloky zodpověděly, jaké příležitosti mohou EDIH nabídnout firmám i veřejným organizacím i v čem se přístupy v obou zemích liší.

Konference EDIH Twister přináší povědomí o možnostech, které digitální inovační huby přináší malým a středním firmám i veřejným organizacím. Akce konající se první jarní den tohoto roku se zaměřila nejen na české huby, ale také na ty z Rakouska. Nechyběly diskuze, ani prostor pro networking. 

Jak pro slovenskou televizi RTVS uvedla hlavní koordinátorka CyberSecurityHubcz Tereza Šamanová, cílem akce bylo seznámit se s kolegy z Rakouska, vyměnit si první zkušenosti z činnosti EDIHů a nějakým způsobem posunout kupředu digitální transformaci klientů v Česku i v Rakousku. 

Tereza Šamanová pro Ranné správy RTVS - od času 54:40

Řada zaměření, stejný cíl 

Turismus, kyberbezpečnost, sport, zemědělství, umělá inteligence... Ačkoliv se zaměření zúčastněných hubů často liší, cíl zůstává stejný. Pomoci organizacím s jejich digitální transformací. A to díky službám kteréhokoliv z pilířů – testování před investováním, poskytnutí přístupu k investicím a financování, skrze inovační ekosystém a networking či přes vzdělávání a posilování digitálních dovedností

CyberSecurityHubcz – jediný český hub zaměřený primárně na kyberbezpečnost. Naše služby jsou pro malé a střední firmy i veřejné organizace bezplatné díky financování z programů Digital Europe a Národního plánu obnovy. Klientům je balíček služeb sestaven na míru, a to na základě hodnocení digitální zralosti a konzultací. Nabízíme například kyberbezpečnostní školení, poradenství, zprostředkování spolupráce, smluvní výzkum či kybercvičení. 

Bez popisku
Bez popisku

Konference se, ať už prezenčně nebo online, zúčastnilo kromě CyberSecurityHubcz dalších osm EDIHů - pět českých, tři rakouské.
Které to jsou? 

Bez popisku
Bez popisku

Rakouské EDIHy mohou své služby nabízet i v jiných zemích 

Kromě prezentací samotných hubů nechyběly ani diskuze. Zmíněna byla jedna z hlavních odlišností mezi huby v jednotlivých zemích - možnost poskytování služeb klientům v jiných státech. Zatímco české EDIHy nemohou své služby poskytovat i zahraničním klientům, u rakouských hubů to možné je. 

Další rozdíl mezi zeměmi byl zmíněn u přednášky Christiana Wögerera z vídeňského EDIH AI5Production, který upozornil na to, že v Rakousku je menší poptávka po školení a vzdělávacích službách. Je to tím, že je v zemi velmi dobře vyvinutá struktura školení a tréninků s mnoha poskytovateli služeb, a proto tam už o mnoho více služeb nabídnout nemohou. Zájem o vzdělávání českých zástupců firem a organizací však zůstává, což dokládají probíhající i nově vznikající vzdělávací služby. Například vzdělávací akademie můžeme najít u Brain4Industry, EDIH-DIGIMAT, EDIH Northeast, i u CyberSecurityHubcz

Konferenci zakončily komentované prohlídky

Po skončení prezentací měli účastníci na výběr z dvou komentovaných prohlídek prohlídek. Mohli se vydat na testbed EDIH-DIGIMAT na CEITEC, který obsahuje nejmodernější technologie a umožňuje realizovat experimenty v prostředí podobném reálnému průmyslovému. Zvolit mohli také prohlídky kybernetického polygonu (KYPO), kde se uskutečňuje řada kyberbezpečnostních cvičení, a to i v rámci služeb CyberSecurityHubcz.

Bez popisku
Bez popisku

Akce posílila česko-rakouskou spolupráci a přítomné EDIHy se dohodly na vzájemných studijních návštěvách, exkurzích, poznávacích návštěvách i pro klienty a dalších networkingových akcích.

Kalendář akcí Naše služby Kontaktujte nás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info