Vaše transformace bezpečně

EXPERTNÍ PARTNER

Kyberbezpečnost je důležitá pro každou organizaci, ale nemusí být jednoduché se v této neustále se měnící oblasti orientovat. CyberSecurityHubcz je průvodcem, který přináší expertízu i jasné zaměření na vše, co je podstatné.

Bez popisku

Testování
před investováním

Bez popisku

Vzdělávání
a digitální dovednosti

Bez popisku

Inovační ekosystém 
a networking

Bez popisku

Přístup k investicím
a financování

 

Naše služby spadají do 4 základních kategorií – jedná se o testování produktů nebo služeb, vzdělávání a rozvoj dovedností, budování inovačního ekosystému a podporu při hledání investic včetně poradenství pro rozvoj podnikání v oblasti kyberbezpečnosti.

Tyto služby poskytujeme v několika úrovních, a to se specializací na malé i střední podniky a veřejnou správu. Jejich smyslem je podpora digitální transformace a jejich poskytování je hrazeno z veřejných zdrojů. Klienti CyberSecurityHubcz je tedy odebírají zcela zdarma.

SEBEVĚDOMÍ V KYBERPROSTORU
Služby pro
malé podniky

 

Malé podniky jsou páteří naší ekonomiky a digitální transformace je klíčem k jejich udržitelnému růstu. Avšak rizika spojená s digitálními hrozbami neustále rostou. Naše specializované služby pomáhají malým podnikům vyhýbat se nepříjemnostem a pokračovat v úspěšném digitálním rozvoji.

DIGITÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM
Služby pro
střední podniky

 

Středním podnikům pomáháme hledat bezpečnou cestu k příležitostem digitálních technologií. S postupující transformací se totiž zvyšuje i zranitelnost vůči kyberhrozbám a podniky se stávají lákavějším cílem. To znamená ohrožení dat, financí, klíčových procesů i reputace.

MODERNÍ A ODOLNÁ
Služby pro
veřejnou správu

 

Digitální transformace veřejné správy je klíčová pro to, aby mohl stát sloužit lidem. Chceme, aby probíhala co nejsnáze, s ohledem na efektivnost, transparentnost a odolnost. Navíc, vzhledem ke geopolitické situaci, je nezbytné věnovat kyberbezpečnosti skutečnou pozornost. Jsme tu proto, abychom s tím pomohli.

Bez popisku

Expertní organizace pro kyberbezpečnost založená třemi univerzitami. Vytváříme inovační ekosystém, který ovlivňuje budoucnost prostřednictvím výzkumu, služeb a infrastruktury za účelem posilování bezpečnosti a odolnosti.


CyberSecurity Hub, z. ú.


Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info