CyberSecurityHubcz

KYBERBEZPEČNÁ BUDOUCNOST

CyberSecurityHubcz je expertní organizace pro kyberbezpečnost založená třemi univerzitami. Vytváříme inovační ekosystém, který posiluje bezpečnost a odolnost prostřednictvím výzkumu, služeb a rozvoje infrastruktury. 

Současně je hub koordinátorem Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) Cybersecurity Innovation Hub, které je jediným českým EDIH se specializací čistě na kyberbezpečnost. Pro projekt svého EDIH jsme získali podporu z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy.

CyberSecurityHubcz založily Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně v roce 2020. Od té doby hub posiluje pozici a konkurenceschopnost českého výzkumu, vzdělávání a spolupráce se soukromým i veřejným sektorem v oblasti kyberbezpečnosti.

HUB V KOSTCE

Vše podstatné 
o CyberSecurityHubcz

Bez popisku

Jediní v ČR: Jsme jediný digitální hub (European Digital Innovation Hub – EDIH) v České republice, který je zaměřený primárně na kyberbezpečnost.

Bez popisku

Výzkumná spolupráce: Díky hubu probíhá v kyberbezpečnosti řada výzkumných aktivit, které překračují hranice sektorů i disciplín.

Bez popisku

Budování infrastruktur: Ať už fyzická či technologická infrastruktura, jde o klíčový prvek našich aktivit. Dobrým příkladem je platforma KYPO CRP

Bez popisku

Expertní služby: Poskytujeme testování, vzdělávání, inovace a podporu pro malé a střední podniky a veřejnou správu, abychom jim pomohli s jejich digitální transformací. 

Bez popisku

Zdarma: Pro klienty jsou nyní naše služby zcela bezplatné, financuje je program Digital Europe a Národní plán obnovy.

Bez popisku

Jednoduchost a efektivita: Fungujeme jako one-stop-shop. Jinými slovy, vše, co potřebujete, na jednom místě.

Bez popisku

Inovační ekosystém: Propojujeme špičkové výzkumné instituce, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace i orgány veřejné správy.

Bez popisku

Gender Equality Plan: Jsme v souladu s národními i evropskými cíli v této oblasti.

Bez popisku

Právní forma a značka: Jsme zapsaný ústav (CyberSecurity Hub, z. ú.​). V komunikaci používáme označení CyberSecurityHubcz či případně CyberSecurityHubCZ.

Jsme součástí 

Bez popisku

Českého prostoru, který je tu proto, aby posiloval odolnost naší společnosti a tím chránil demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu našich životů. Můžete být jeho součástí.

VÍCE O CAMPUSU

ŽIVÝ EKOSYSTÉM
CyberSecurityHubcz
je víc než organizace

Je to ekosystém vytvořený s cílem posilovat odolnost a úroveň kyberbezpečnosti podniků, státu i jednotlivců. 

Propojuje špičkové výzkumné instituce, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace i orgány veřejné správy. V současné době jsou součástí:

  • Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně jako akademičtí partneři.

  • CzechInno, z.s.p.o, Industry Cluster 4.0, Network Security Monitoring Cluster, Regionální hospodářská komora Brno a Technologické centrum Praha jako business development partneři.

https://www.muni.cz/

https://ic40.cz/

Bez popisku

Expertní organizace pro kyberbezpečnost založená třemi univerzitami. Vytváříme inovační ekosystém, který ovlivňuje budoucnost prostřednictvím výzkumu, služeb a infrastruktury za účelem posilování bezpečnosti a odolnosti.


CyberSecurity Hub, z. ú.


Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info