Aby vaše kyberbezpečnost nezůstala v koutě

O tom, že je kyberbezpečnost pro vaši firmu důležitá, jste už zřejmě slyšeli. Přetavit povědomí ve smysluplnou akci je však často obtížné. Na tuto skutečnost reaguje CyberSecurityHubcz, který je v ČR jediným digitálním hubem (EDIH) zaměřeným na kyberbezpečnost. Díky němu můžete těžit z expertizy tří univerzit a řady dalších organizací, navíc zcela zdarma.

2024

Služby, které CyberSecurityHubcz nabízí, se dají shrnout do čtyř hlavních oblastí. Jedná se o testování produktů nebo služeb, vzdělávání a rozvoj dovedností, budování inovačního ekosystému a podporu pro rozvoj podnikání v oblasti kyberbezpečnosti, včetně poradenství při hledání investic. Tyto služby mají hned několik úrovní pokročilosti, a to se specializací na malé i střední podniky a veřejnou správu. Jejich smyslem je podpora digitální transformace a jejich poskytování je hrazeno z veřejných zdrojů. Klienti CyberSecurityHubcz je tedy odebírají zcela zdarma.

Bez popisku

Testování
před investováním

Bez popisku

Vzdělávání a digitální dovednosti

Bez popisku

Inovační ekosystém a networking

Bez popisku

Přístup k investicím a financování

Evropské Digitální Huby (EDIH) jsou iniciativa EU, jejímž cílem je vytvořit v členských státech systémy organizací = huby, které pomohou podnikům a organizacím veřejného sektoru reagovat na digitální výzvy. EDIHy se zaměřují na různé oblasti, například na AI, průmyslové inovace či kyberbezpečnost. V těchto oblastech pak poskytují expertní služby pro zlepšování procesů, produktů i služeb.

Zaostřeno na malé a střední podniky 

Malé podniky jsou páteří naší ekonomiky a digitální transformace je klíčem k jejich udržitelnému růstu. Podobně střední podniky musí neustále hledat cesty k příležitostem digitálních technologií. Jejich využívání s sebou však nese také rizika kyberhrozeb. Že jde o aktuální záležitost dokazují například pravidelná hlášení od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zorientovat se v tom, co všechno oblast kyberbezpečnosti obnáší, však nemusí být snadné, protože se neustále proměňuje a zároveň zahrnuje řadu oblastí – od technologií, přes procesy a právo až po vzdělávání zaměstnanců.

Právě proto řada českých podniků vítá možnost mít expertního průvodce, jakým je CyberSecurityHubcz. Jedinou skutečně zásadní podmínkou pro využívání jeho služeb, je aktivní přístup ze strany podniku. V praxi začíná vše tím, že zájemce kontaktuje Hub, a v návaznosti na to se na vstupních konzultacích setkají zástupci podniku s experty Hubu. Součástí vstupních konzultací je první služba, tzv. Kyberbezpečnostní posouzení. Jedná se o proces, kdy se identifikují možná rizika a vyhledávají se problematická místa v kyberbezpečnosti firmy. Poté experti Hubu navrhnou sadu doporučení a následné relevantní služby, které mohou podniku v jeho situaci pomoci.

Nabídka služeb expertů CyberSecurityHubcz je skutečně široká, řadí se do ní například:

  • vzdělávání zaměstnanců,
  • konzultace strategií a business modelů,
  • pomoc v hledání digitálních příležitostí,
  • výzkumná spolupráce,
  • propojení s poskytovateli finančních prostředků a technologických řešení i dalšími digitálními huby zaměřenými například na oblast AI či průmyslových inovací.

Podnik následně odebírá doporučené služby až do ukončení spolupráce, které má podobu závěrečné reflexe a zpětné vazby. Hlavní výhodou pro české firmy je možnost využití odborných znalostí a zkušeností expertů z několika organizací, včetně tří špičkových univerzit (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické a České vysoké učení technické). Díky CyberSecurityHubcz se vše odehrává v nastavených mechanismech spolupráce a není nutné oslovovat každou organizaci zvlášť. 

Smyslem CyberSecurityHubcz je posilovat odolnost státu, organizací i společnosti. Založily jej Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně v roce 2020. Od té doby posiluje pozici a konkurenceschopnost českého výzkumu, vzdělávání a spolupráce se soukromým i veřejným sektorem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nachází se uprostřed CyberCampuscz, který zároveň koordinuje.

Služby hubu Kalendář akcí Blog Kontaktujte nás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info